Nissan Thanh Hóa
Tên dự án: Nissan Thanh Hóa
Ngành nghề: Kinh doanh
Vị trí: Thanh hóa
Chủ đầu tư:
Quy mô:
Thông tin dự án:
GIỚI THIỆU
Add: Lô 41 Khu công nghiệp ĐÌnh Hương, Tây Bắc Ga, Phường Đông Cương, TP Thanh Hóa
Phone: 02373.888.788 - 02376.250.938
Email: xaydunghongphat@gmail.com - HongphatFactory@gmail.com