Mái che Đài truyền hình Thanh hóa
Tên dự án: Mái che Đài truyền hình Thanh hóa
Ngành nghề: Sản xuất
Vị trí: thành phố Thanh hóa
Chủ đầu tư: Công ty TNHH xây dựng Quảng Long
Quy mô: 1600m2
Thông tin dự án:
GIỚI THIỆU
Add: Lô 41 Khu công nghiệp ĐÌnh Hương, Tây Bắc Ga, Phường Đông Cương, TP Thanh Hóa
Phone: 02373.888.788 - 02376.250.938
Email: xaydunghongphat@gmail.com - HongphatFactory@gmail.com